Noviaal on rahvusvaheline tehiskeel, mille lõi 1928 taani keeleteadlane Otto Jespersen. Keel leidis ruttu pooldajaid ning teda hakati esperantole vihjates naljatamisi nimetama "jesperantoks". Pärast Jesperseni surma 1943 vajus keel unustusse. Alates 1997. aastast on püütud noviaali taaselustada.

Noviaal (novial)
Looja Otto Jespersen
Loomisaeg 1928
Keelesugulus tehiskeeled
 abikeeled
  noviaal
Keelekoodid
ISO 639-3 nov
Noviaali lipp
Noviaali lipp

Sõnavara muuda

Noviaali sõnavara põhineb romaani ja germaani keelte sõnavaral.

On sarnasusi esperantoga, näiteks kasutatakse noviaalis nagu esperantoski sufikseid omadussõnadest nimisõnade tuletamiseks ja ümberpöördult. Kiri põhineb foneemidel. Võrreldes esperantoga on noviaal aga vähem skemaatiline, näiteks on loobutud kõigi nimisõnade ühesugusest lõppvokaalist. Puudub käänamine ja pööramine.

Aegu väljendatakse sufiksite või eessõnadega. Näide: me did parla ehk me parlad (ma rääkisin).

Näide: "Li Hunde del Familie Baskerville" (Baskerville'ide koer) muuda

Noviaal Tõlge eesti keelde
Watson: Bon jorne, doktoro Mortimer. Tere, doktor Mortimer.
Mortimer: Bon jorne. Ob vu es sinioro Sherlock Holmes? Tere. Kas teie olete härra Sherlock Holmes?
Holmes: No, lo es men amike, doktoro Watson. Ei, ta on minu sõber, doktor Watson.
Mortimer: Plesure ke me renkontra vu, doktoro. Me sava vun nome. Sinioro Holmes, vu tre multim interesa me. Meeldiv teiega tutvuda, doktor. Ma tean teie nime. Härra Holmes, teie huvitate mind väga.
Holmes: Me observa fro vun fingre ke vu fuma. Bonvoli sida e fuma. Pro quu vu visita nus disdi? Ma näen teie sõrmest, et te suitsetate. Palun istuge ja suitsetage. Miks te meid täna külastate?
Mortimer: Me have seriosi e exterordinari probleme. Me realisa ke vu es li duesmi autoritate in Europa… Mul on tõsine ja erakorraline probleem. Ma sain aru, et te olete teine autoriteet Euroopas.
Holmes: Ya, sinioro! Que es unesmi? Jah, härra! Kes on esimene?
Mortimer: Li laboro de Monsieur Bertillon sembla bon a siential home. Härra Bertilloni tööd paistavad teadusinimestele head.
Holmes: Dunke, pro quu vu non konsulta lo? Niisiis, miks te temalt nõu ei küsi?
Mortimer: Lo sembla bon a siential home, ma me prefera konsulta vu in praktikal koses. Me espera ke me non ofense vu. Nad paistavad head teadusinimestele, aga mina eelistan teilt nõu küsida praktilistes asjades. Loodan, et ma teid ei solva.
Holmes: Nur pokim. Rakonta a nus li nature de vun probleme. Ainult pisut. Jutustage meile oma probleemide loomusest.

Välislingid muuda