Noorsootöö

Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda [1].

Eesti noorsootööd planeerib Haridus- ja Teadusministeerium ning teostab riigi tasandil Eesti Noorsootöö Keskus[2]. Põhivastutus noorsootöö arendamise ja korraldamise eest on kohalikel omavalitsustel.

Noorsootöö strateegia 2006-2013, mille on välja töötanud Haridus- ja Teadusministeerium, nimetab 10 noorsootöö valdkonda:

  1. Erinoorsootöö
  2. Noorte huviharidus ja huvitegevus
  3. Noorte teavitamine
  4. Noorte nõustamine
  5. Noorsoo-uuringud
  6. Noorsootööalane koolitus
  7. Noorte tervistav ja arendav puhkus
  8. Noorte töökasvatus
  9. Rahvusvaheline noorsootöö
  10. Noorte osalus

Üks uuemaid noorsootöö meetodeid on tänavanoorsootöö, kus ei oodata noorte tulekut noortekeskustesse, vaid noorsootöötajad lähevad ise avalikus ruumis viibivate noortega suhtlema.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri