Nooremallohvitseride kursus

Nooremallohvitseride kursus (lühend NAK) on kursus 11 kuu ajateenijatele, et neile anda teadmisi jao juhtimisest ja taktikast, samuti pioneerioskustest, meditsiinist, allüksuse relvadest ja sidest.

Suurt rõhku pannakse õpitu praktilisele harjutamisele. Kursuse lõpus sooritatakse eksamid, mille alusel otsustatakse nooremseersandi auastme andmine. Kursuse jooksul valitakse välja sobivad kandidaadid reservrühmaülema kursusele.

Mereväes on ajateenijatel võimalik läbida nooremallohvitseride baaskursus. Kursuse edukalt lõpetanud ajateenijatele antakse nooremmaadi auaste. Erialased teadmised omandatakse pärast kursuse läbimist erinevates mereväe allüksustes.