Nikolay Kuznetsov

Eesti komi keeleteadlane ja kultuuriuurija

Nikolay Kuznetsov (vene keeles Николай Владимирович Кузнецов; sündinud 29. detsembril 1976) on komi päritolu Eesti komi keeleteadlane, komi folkloori ja kultuuri uurija ning tõlkija.

Ta on Tartu Ülikooli soome-ugri keelte lektor ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur, Eesti-uuringute tippkeskuse liige. Ta on tõlkinud komi keelde eesti vanemat ja uuemat luulet.

HaridusRedigeeri

Kuznetsov sai kõrghariduse Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonna uurali keelte õppetooli juures, spetsialiseerudes komi keele uurimisele. 2002. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis magistritöö ja 2012. aastal doktoritöö teemal "Prostranstvennaja semantika mestnõh padežej komi jazõka (kognitivnõj analiz)" (Komi keele kohakäänete ruumisemantika (kognitiivne analüüs)).[1].

TeadustööRedigeeri

Nikolay Kuznetsovi uurimisteemad on seotud keeleteaduslike probleemidega, sh kognitiivse lähenemisega komi keelele. Folkloristikas on ta jälginud keele ja folkloori positsiooni komi nüüdisühiskonnas.

Ta on avaldanud teose "Komi folkloor" I ja II ning Paul Ariste päevikud.

Nikolay Kuznetsov on korraldanud selliseid teadusüritusi nagu Eesti Kirjandusmuuseumis rahvusvaheline ettekandepäev "Paul Ariste ja soome-ugri pärand" (2006), on olnud XXVIII rahvusvahelise soome-ugri üliõpilaste konverentsi (2012) ning konverentsi "Soome-ugri keeled ajas ja ruumis" korraldustoimkonna liige (2015). Ta on osalenud järjekindlalt IFUSCOl ja soome-ugri rahvaste keele- ja kultuuri-uuringute konverentsidel ja kongressidel.

Nikolay Kuznetsov on 2007. aastast usundi- ja kombeloo alaseid artikleid avaldava ajakirja Sator toimetuskolleegiumi liige.

Jooksvad projektidRedigeeri

IUT22-5 "Folkloori narratiivsed ja usundilised aspektid (1.01.2014−31.12.2019)", Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum.

Lõppenud projektidRedigeeri

  • SF0030181s08 "Folkloori narratiivsed aspektid. Võim, isiksus ja globaliseerumine (1.01.2008−31.12.2013)", Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum.
  • SF0032472s03 "Eesti ja teiste rahvaste folkloor: pärimus, identiteet ja globaliseerumine (1.01.2003−31.12.2007)", Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum.
  • 86010 55501, 55504 "Komi folkloor I ja II, Paul Ariste päevikud publitseerimine. (1.01.2005−31.12.2005)", Nikolay Kuznetsov, Eesti Kirjandusmuuseum.

Valik teadustöid ja tõlkeidRedigeeri

  • Ильина, Ирина; Крашенинникова, Юлия; Лимеров, Павел; Лобанова, Людмила; Низовцева, Светлана; Рассыхаев, Алексей; Панюков, Анатолий; Савельева, Галина; Уляшев, Олег (2016). Фольклористика Коми: исследования и материалы. Tartu: EKM Teaduskirjastus.10.7592/Sator.2016.17, kaastoimetaja, kaaskoostaja[2]
  • Хоппал, Михай (2015). Шаманы – Культуры – Знаки. Кузнецов, Н.... Tartu: EKM Teaduskirjastus, toimetaja.
  • Iljina, Irina; Konakov, Nikolai; Limerov, Pavel; Šabajev, Juri; Šarapov, Valeri; Uljašev, Oleg; Vlassov, Andrei (2015). Komi mütoloogia. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Tõlge.[3]
  • Кузнецов, Н.; Лобанова, Л. (2014). Коллекции коми фольклора в Эстонском фольклорном архиве. Ю. Крашенинникова, С. Низовцева, Л. Лобанова, А. Рассыхаев, О. Уляшев. Актуальные проблемы собирания и публикации фольклорных материалов. Сборник научных трудов к 100-летию издания книги "Коми мойдан кывъяс" (76−80). Сыктывкар: Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН.
  • Кузнецов, Н. (2014). Коми материалы Пауля Аристэ. Опыт издания. Ю. Крашенинникова, С. Низовцева, Л. Лобанова, А. Рассыхаев, О. Уляшев. Актуальные проблемы собирания и публикации фольклорных материалов. Сборник научных трудов к 100-летию издания книги "Коми мойдан кывъяс" (52−59).. Сыктывкар: Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН.
  • Kuznetsov, Nikolai (koost) (2005). Komi rahvaluulet I. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum. (komi, inglise, eesti ja vene keeles).[4]

TunnustusRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri