Neljas Moosese raamat

Vana Testamendi neljas raamat

Neljas Moosese raamat ehk 4. Moosese raamat (ladina keeles Numeri) on raamat Piiblis, mis kirjeldab Iisraeli rahva rännakut läbi kõrbe Siinai mäe juurest Tõotatud Maale.

Struktuur muuda

  • Iisraeli rahvas Siinais (4 Mo 1:1-10:10)
  • Iisraeli rahvas rändab Siinaist Kaadesisse (4 Mo 10:11-21:35)
  • Iisraeli rahvas Moabi lagendikel (4 Mo 22:1-36:16)

Tuntumad lõigud muuda

  • Aaroni õnnistamine (4 Mo 6:24-26)
  • Maakuulajad toovad teateid Tõotatud Maast (4 Mo 13:1-14:45)
  • Moosest ei lasta Tõotatud Maale siseneda (4 Mo 20:6-13)
  • Baalaki eesel (4 Mo 22:21-35)