Negatiivne määratlus

Negatiivne määratlus on määratlus, mis viiakse läbi määratletava juures teatud tunnuseid või omadusi välistades. Sellist määratlemise viisi peetakse üldiselt kehvaks, kuna see on kaudne ega ütle midagi määratletava tegelike tunnuste kohta.

Negatiivset määratlemist kasutatakse peamiselt puhkudel, kus positiivset määratlust pole võimalik anda. Nt Jumala negatiivseks määratluseks on, kui ütelda, et Jumal on surematu, algusetu, lõputu, kohatu, ajatu jne.

Vaata ka muuda