Neenetsi keel (ненэцяʼ вада) on samojeedi keel, mida kõneleb umbes 30 000 neenetsit. Neenetsi keelel on kaks murderühma, mida tänapäeval peetakse enamasti eraldi keelteks ja millel on oma kirjakeel: tundraneenetsi keelt räägitakse põhiliselt Neenetsi autonoomses ringkonnas, Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas ja Krasnojarski krai Taimõri rajoonis ning metsaneenetsi keelt räägitakse Handi-Mansimaal.

Sõnavara

muuda

Sugulus soome-ugri keeltega

muuda

Osades neenetsi sõnades on uurali tüved, mis on sarnased nii samojeedi kui soome-ugri keeltes.

Allpool on toodud näiteid neenetsi sõnadest, mille tüvedel on eesti või muud soome-ugri vasted:

 • лы - luu
 • мань - mina
 • не - naine
 • нюм’ - nimi
 • палʼ, пар 'tihe' - palju
 • пюлы, пюры - põlv
 • пя - puu
 • сев - silm
 • сей - süda
 • со 'kurk; jõesuue' - suu
 • то 'järv' - ungari keeles
 • ту - tuli
 • халя - kala
 • яха - jõgi

Vaata ka

muuda

Viited

muuda