Naelapüstol

Naelapüstol on tööriist, mida kasutatakse puidu või mõne teise materjali kinnitamiseks. Enamasti töötab see elektromagnetismi, suruõhu, kergesti süttiva gaasi (nagu butaan või propaan) või väikse püssirohulaengu jõul. Ehitusel on naelapüstol asendanud haamri paljudes töödes.

Esimese naelapüstoli konstrueeris Morris Pynoos, kes oli hariduselt tsiviilinsener ja kasutas seda Howard Hughes' H-4 Hercules (tuntud kui "Spruce Goose") ehitusel. Esimene müügile tulnud naelapüstol töötas suruõhu jõul ja ilmus turule 1950. aastal, et kiirendada majaehituse juures põranda ja laudvoodri paigaldust. Operaator pidi seisma püsti ja oli võimeline laskma 40–60 naela minutis. Naelapüstol mahutas 400–600 naela.