NSV Liidu peaprokurör

NSV Liidu peaprokurör oli NSV Liidu Prokuratuuri kõrgeim juht, juhataja.

Kuni NSV Liidu Ülemnõukogu otsuseni 1946. aasta märtsis, oli vastava ametikoha nimetus NSV Liidu prokurör.