NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus

NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus (NSVL SaRK (NKVD) Riikliku Julgeoleku Peavalitsus, vene keeles Glavnoe upravlenie gosudarstvennoi bezopasnosti – GUGB) oli aastail 19341941 NSV Liidu riikliku julgeolekut tagav siseriikliku ja välisluurega tegelenud asutus.

NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus
Главное управление государственной безопасности НКВД СССР (vene keeles) [1]
ГУГБ НКВД СССР (vene keeles)
Lühend NSVL RJRK
Asutatud 1934–1941;1941–1943
Tegevuse lõpetanud 1943
Tüüp riiklik julgeolek
Peakorter Lubjanka väljak, Moskva
Tegevuspiirkond NSV Liit

NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Ühendatud Riikliku Poliitvalitsuse (OGPU) baasil loodud Riikliku Julgeoleku Peavalitsus eksisteeris 1934. aasta 10. juulist kuni 1941. aasta 3. veebruarini ja 1941. aasta 20. juulist kuni 1943. aasta 14. aprillini.[2]

3. veebruaril 1941 kujundati asutus ümber Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadiks (NKGB) ja muutus sellega iseseisvaks rahvakomissariaadiks.

Põhilised allasutused riikliku julgeoleku tagamisel 1934:

  • Eriosakond – sõjaväe ja sõjalaevastiku vastuluure ja lojaalsuskontroll
  • Salajas-poliitiline osakond (Секретно-политический отдел; СПО) – võitlus vaenulike poliitiliste parteide ja nõukogudevastaste elementidega (poliitiline politsei).
  • Majandusosakond – vastuluure ja kontrrevolutsiooni ja kahjurlusevastane võitlus rahvamajanduses
  • Välisosakond (Иностранный отдел; ИНО) – välisluure, teadus-tehniline luure ja majandusluure
  • Operatiivosakond (Оперативный отдел) – partei juhtkonna ja valitsuse kaitse, läbiotsimised, arreteerimised, varjatud jälgimine
  • Spetsosakond (Специальный отдел) – šifreerimistöö, andmete salastatuse kindlustamine asutustes,
  • Transpordiosakond (Отдел транспорта и связи; ТО) – võitlus kahjurlusega ja diversioonidega transpordivahenditel (vt Transpordiosakond)
  • Arvestus- ja statistika osakond (Учетно-регистрационный отдел, УРО) – operatiivarvestused, statistika ja arhiiv

NSV Liidu SARKi RJPV juhid

muuda

NSV Liidu SARKi RJPV organisatsioon

muuda

RJPV struktuur 1. jaanuaril 1935

muuda

28. novembril 1936 likvideeriti NSV Liidu SARKi RJPV Majandusosakond, mis taasloodi 29. septembril 1938 juba NSVL SARKi Majanduse Peavalitsusena.

25. detsembril 1936 nimetati RJPV nn operatiivteenistused ümber numbrilisteks osakondadeks.

RJ Peavalitsuse struktuur, detsember 1936 – juuni 1938

muuda

Riikliku Julgeoleku Peavalitsuse – ülem Jakov Agranov (Яков Саулович Агранов), 29. detsember 1936 – 15. aprill 1937; Mihhail Frinovski

1937. aastal moodustas NSV Liidu siseasjade rahvakomissar Nikolai Ježov (1895–1940) asutuse 9 osakonna asemele 12.
1938. aasta 19. juunil nimetati OTO SARK-i käskkirjaga № 00378 2. Spetsosakonnaks “2-й спец. отдел”. Ülemad: Алехин М.С. (kt) 9. juuni –13. september 1938, Лапшин Е.П. 15. september – 29. september 1938.
28. märtsil 1938 võeti ÜK(b)P KK Poliitbüroo poolt määrus SARKi reorganiseerise ja RJRK likvideerimise kohta. 1938. aasta aprillist kuni 1938. aasta juuni kui toimus NSVL SARK-i 1., 2. ja 3. Valitsuse moodustamine ja komplekteerimine, tegutsesid paralleelselt ka vanad RJRK osakonnad.

Riikliku Julgeoleku Valitsus, juuni 1938 – september 1938

muuda
Управление государственной безопасности

NSV Liidu SARKi käskkirjaga № 00362, moodustati 9. juunist 1938 uued NSVL SARKi operatiiv-tšekistlikud valitsused:

Riikliku Julgeoleku Peavalitsus, september 1938 – 1941

muuda

Riikliku Julgeoleku Peavalitsus – ülem Lavrenti Beria, Vsevolod Merkurov

RJRK struktuur 1941, 1943–1946

muuda
  Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat

Teenistus RJPV-s ja eriauastmed

muuda

7. oktoobrist 1935 kuni 1943. aastani Riikliku Julgeoleku Peavalitsuses kasutusel olnud eriauastmed.

  Pikemalt artiklis Personaalne auaste#NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus
Eelnev
NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Ühendatud Riiklik Poliitvalitsus (1923–1934)
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Riikliku Julgeoleku Peavalitsus
1934–1941
Järgnev
NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat 1941 ja 1943–1946

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Владимир Филиппович Некрасов: МВД России : энциклопедия., 2002 lk.115
  2. Riigi Teataja

Välislingid

muuda