NSV Liidu Sõjaministeerium

NSV Liidu Sõjaministeerium (vene keeles Военное министерство СССР) oli aastatel 1950–1953 Nõukogude Liidu relvajõudude üks kahest riigijuhtimisorganist; kuulus ministeeriumina NSV Liidu Ministrite Nõukogu koosseisu.

NSV Liidu Sõjaministeerium
Asutatud veebruar 1950
Tegevuse lõpetanud 15. märts 1953
Õiguslik staatus ministeerium
Asukoht Moskva
NSV Liidu sõjaminister Aleksandr Vassilevski 7. novembril 1949 Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva paraadil Moskvas Punasel väljakul

Veebruaris 1950 lahutati NSV Liidu Relvajõudude Ministeerium kaheks – NSV Liidu Sõjaministeeriumiks ja NSV Liidu Sõjalaevastiku Ministeeriumiks. Sõjaministriks määrati Nõukogude Liidu marssal Aleksandr Vassilevski.

Sõjaministri esimene asetäitja

muuda

Śõjaministri esimene asetäitja oli aastatel 1950–1953 Nõukogude Liidu marssal Vassili Sokolovski, kes sai 1952. aastal ühtlasi Nõukogude Armee Kindralstaabi ülemaks.

Sõjaministri asetäitjaid

muuda

Sõjaministeeriumi ümberkujundamine

muuda

Kohe pärast Jossif Stalini surma (5. märts 1953) alanud NSV Liidu valitsusorganite reformimise käigus ühendati 15. märtsil 1953 NSV Liidu Sõjaministeerium ja NSV Liidu Sõjalaevastiku Ministeerium üheks NSV Liidu Kaitseministeeriumiks.