NSV Liidu Spordikomitee

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Kehakultuuri- ja Spordikomitee (vene keeles Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР; lühend Спoрткомитeт СССР) oli Nõukogude Liidus eksisteerinud riigivalitsemise keskorgan.

NSV Liidu Spordikomitee peahoone Moskvas aadressil Lužnetskaja naberežnaja 8

1930. aastal moodustati NSV Liidu Kesktäitevkomitee juures asuv Üleliiduline Kehakultuuri Nõukogu. 1936. aastal see kaotati ja selle baasil moodustati NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Kehakultuuri ja Spordi Üleliiduline Komitee (1946. aastast NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Kehakultuuri ja Spordi Üleliiduline Komitee), mis eksisteeris kuni 1953. aastani. 15. märtsil 1953 ilmunud NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrusega see kaotati ja selle funktsioonid anti üle NSV Liidu Tervishoiuministeeriumi juures asuvale Kehakultuuri ja Spordi Peavalitsusele (ülem Sergei Pavlov).

Veebruaris 1954 taasloodi Kehakultuuri ja spordi üleliiduline komitee, kuid aprillis 1959 taas kaotati. Kehakultuuri- ja spordialane töö riigis jäeti ühiskondlike organisatsioonide, sealhulgas neist tähtsaima NSV Liidu Spordiühingute ja Spordiorganisatsioonide Liidu (asutati aprillis 1959) kanda (liidu kesknõukogu esimeheks valiti 1959. aastal Nikolai Romanov).

Oktoobris 1968 moodustati üleliidulis-vabariiklik NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Kehakultuuri- ja Spordikomitee (esimees Sergei Pavlov), mis 1986. aastal reorganiseeriti üleliidulis-vabariiklikuks NSV Liidu Riiklikuks Kehakultuuri- ja Spordikomiteeks. Kaotati NSV Liidu Riiginõukogu määrusega novembris 1991.

NSV Liidu Spordikomitee juhte

muuda