NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee (vene keeles КГБ при СМ СССР) oli Nõukogude Liidu riikliku julgeoleku ja teabehanke ametkond ajavahemikul 15. märtsist 19545. juulini 1978.

Pärast 1977. aasta uue NSV Liidu Konstitutsiooni vastuvõtmist muutus ka NSV Liidu riikliku julgeolekuasutuse alluvussuhe – RJK allutati NSV Liidu Ministrite Nõukogu asemel otseselt NLKP KK Poliitbüroole, kuid ülesanded riigi- ja sisejulgeoleku tagamisel jäid samaks.

Nõukogude luureteenistuste ajalugu
KGB sümbol

NSV Liidu MN juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee loomineRedigeeri

NSV Liidu MN j.a. RJK loomise ja NSV Liidu SM koosseisust riiklikku julgeolekt tagavate struktuuriüksuste eraldamise aluseks oli NSVL siseministri Sergei Kruglov esildis NLKP KK Presiidiumile 8. veebruaril 1954. Pärast arutelu KK Presiidiumis ning otsuse vastuvõtmist kinnitas NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium 13. märtsil 1954 NSV Liidu MN j.a. RJK moodustamise ukaasi ja määras esimeheks 51-aastase Nõukogude Liidu kangelase kindralpolkovnik Ivan Serovi. Riikliku Julgeoleku Komitee asutati NLKP KK Presiidiumi 8. veebruari 1954 otsusega, mille alusel eraldati Nõukogude Liidu riikliku julgeoleku "organid" NSV LIidu Siseministeeriumi koosseisust. NLKP KK Presiidiumi otsuse kinnitas ning andis juriidilise aluse asutuse loomiseks NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi määrus 13. märtsist 1954.

 
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Kliment Vorošilovi poolt alla kirjutatud Riikliku Julgeoleku Komitee moodustamise määrus

„NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee ülesanded 1954. aastal:

а) luuretöö läbiviimine kapitalistlikes riikides;
б) siseriiklik võitlus NSV Liidus välisriikide luurete spioonide, diversantide, terroristide ja muude õõnestavate tegevustega;
в) siseriiklik võitlus NSV Liidus igasuguse nõukogudevastaste elementide vaenuliku tegevusega;
г) vastuluure Nõukogude Armees ja Sõjamerelaevastikus;
д) šifreerimis- ja dešifreerimisalase töö organiseerimine riigis;
е) partei – ja valitsuse juhtkonna kaitse“

NSV Liidu MN j.a. RJK tegevuse aluseks oli NLKP KK Presiidiumi määrus N П200/18 9. jaanuarist 1959, – NSV Liidu MN j.a. RJK põhimäärus («Положение о КГБ при СМ СССР»), mis juriidiliselt jõustus pärast NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolset formaalset kinnitamist 3. veebruaril 1959 [1]. Salastatud Riikliku Julgeoleku Komitee põhimäärus ("Положение о КГБ при СМ СССР") võeti vastu NLKP KK Presiidiumi poolt detsembril 1958 ning kinnitati NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrusega samast päevast 1958. aastal. Põhimääruse kohaselt olid RJK ülesanneteks:

„Riikliku Julgeoleku Komitee põhimääruse alusel olid RJK ülesanneteks:

а) luuretöö kapitalistlikes riikides;;
б) võitlus spioonide, diversantide, terroristide ja muude õõnestavate tegevustega;
в) võitlus nõukogudevastaste ja natsionalistlike elementidega tegevusega;
г) vastuluure Nõukogude Armee, Sõjamerelaevastiku, NSV Liidu Tsiviillennunduse Ministeeriumi, NSV Liidu Piirivalve ja NSV Liidu Siseministeeriumi Sisevägedes;
д) vastuluure eriobjektidel, eriti tähtsatel tööstusobjektidel ja transpordil;
е) riigipiiri kaitse;
ж) partei ja valitsuse juhtide kaitse;
з) valitsusside organiseerimineja kindlustamine;
и) raadiovastuluure organiseerimine"

NSV Liidu MN ja RJK asutati NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 13. märtsi seadluse alusel loodud ja 13. märtsil 1954 ning tegutses kuni 1977. aasta NSV Liidu Konstitutsiooni muudatusteni.

Juhid ja organisatsioonRedigeeri

  Pikemalt artiklis NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee esimeeste loend

NSV Liidu MN ja RJK organisatsioonRedigeeri

Vastavalt 18. märtsil 1954 NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee esimehe Ivan Serovi käskkirjale oli RJK keskaparaadi struktuur:

Järgnevalt läbiviidud struktuurimuudatusedRedigeeri

Pärast 1977. aastal uue NSV Liidu Konstitutsiooni vastuvõtmist muudeti 5. juulist 1978, seni NSV Liidu Ministrite Nõukogule allunud Riikliku Julgeoleku Komitee alluvust ning järgnevalt allus NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee läbi Riikliku Julgeoleku Komitee esimehe, kes oli ka Poliitbüroo liige – NLKP KK Poliitbüroole – NSV Liidu kõrgeimale poliitilisele võimuorganile.

NSV Liidu MN j.a. RJK õppeasutusedRedigeeri

 • NSV Liidu MN j.a. RJK Kõrgem Kool (Высшая школа КГБ при Совете министров СССР), Moskvas. 1962. aastast F. Dzeržinski nimeline Kõrgem kool.
 • NSV Liidu MN j.a. RJK kool nr 101, 1968. aastast MN j.a. RJK Instituut, Moskva lähedal;
 • NSV Liidu MN j.a. RJK kool nr 201 (territoriaalorganite ja vastuluuretöötajate ettevalmistamine), Gorkis, mis tegutses kuni 1960. aastani;
 • NSV Liidu MN j.a. RJK 1-aastase õppeajaga kool nr 204, Kiievis, Ukraina NSV-s, mis reorganiseeriti 1969. aastal MN j.a. RJK Kursusteks;
 • NSV Liidu MN j.a. RJK 1-aastase õppeajaga kool nr 302 Minskis, Valgevene NSV-s (Высшие курсы КГБ по подготовке оперативных работников для территориальных органов госбезопасности[3]), mis 1964. aastal muudeti MN j.a. RJK Kõrgemateks kursusteks;
 • NSV Liidu MN j.a. RJK 2-aastase õppeajaga kool nr 303, Vilniuses, Leedu NSV-s, mis tegutses kuni 1959. aastani;
 • NSV Liidu MN j.a. RJK 1-aastase õppeajaga kool nr 305, Tbilisis, Gruusia NSV-s, mis reorganiseeriti MN j.a. RJK Kõrgemateks kursusteks
 • NSV Liidu MN j.a. RJK vastuluurekool nr 306, Harkovis, Ukraina NSV-s;
 • NSV Liidu MN j.a. RJK kool nr 311, Novosibirskis, mis reorganiseeriti 1974. aastal MN j.a. RJK Kõrgemaks sõjaväevastuluurekursusteks (Высшие курсы военной контрразведки);
 • NSV Liidu MN j.a. RJK kool nr 401, Leningradis, mis reorganiseeriti 2-aastase õppeajaga MN j.a. RJK Kõrgemateks kursusteks (varjatud jälgimisega tegelevatele töötajatele)
 • NSV Liidu MN j.a. RJK Sõjaväeinstituut (Военный институт КГБ при Совете министров СССР), 1957–1960.
Eelnev
NSV Liidu Siseministeerium
NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee
1954–1978
Järgnev
NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee
Eelnev
Eesti NSV Siseministeerium#Eesti NSV Siseministeerium, sisejulgeoleku ja riikliku julgeoleku ühisasutusena
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee
1954–1978
Järgnev
Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri