NSV Liidu Siseministeeriumi Siseväed

(Ümber suunatud leheküljelt Nõukogude Liidu Siseministeeriumi sisevägi)

NSV Liidu Siseministeeriumi Siseväed (vene keeles Внутренние войска МВД СССР, ВВ МВД СССР) olid NSV Liidu relvajõudude koosseisu kuulunud ja NSV Liidu Siseministeeriumile allunud Nõukogude sisejulgeoleku (avaliku korra ja tööstusobjektide kaitse ja kinnipidamisasutuste valve) relvastatud väeosad.

NSV Liidu Siseministeeriumi Siseväed
Asutatud 1918
Tegevuse lõpetanud 1991
Eesmärk sisejulgeoleku tagamine
Peakorter Moskva
Tegevuspiirkond NSV Liit
Juhtkond NSV Liidu siseminister

NSV Liidu sisevägede ülesanded:

 1. Eriti tähtsate riiklikke objektide valve (tuumaelektrijaamad, kaitsetööstustehased, strateegilised sillad ja tunnelid, suurt tähtsust omavad paisud jne).
 2. Riiklikku tähtsust omavate veoste valve nende transpordil.
 3. Kinnipidamiskohtade valve.
 4. Uurimisaluste konvoeerimine, samuti süüdimõistetute konvoeerimine vabaduskaotusliku karistuse kandmise kinnipidamiskohtadesse.
 5. Avaliku korra kaitse suurtes linnades (linnades, kus elanikkonda oli üle 1 miljoni elaniku) ja samuti liiduvabariikide pealinnades.

Juhtkond ja organisatsioon muuda

Sisevägede juhatajad muuda

NSV Liidu SARKi/SM rahvakomissari/ministri asetäitjad ja NSV Liidu sisevägede juhatajad olid:

 • brigaadikomandör/diviisikomandör/korpusekomandör/kindralleitnant/kindralpokovnik Ivan Maslennikov, 28. veebruar 19393. juuli 1943, NSV Liidu SARKi rahvakomissari asetäitja sisevägede alal;
  • kindralmajor, Aleksandr Guljev (1941–1942), sisevägede valitsuse juhataja;
  • kindralmajor, Ivan Šeredega (1942–1944);
 • kindralmajor/kindralleitnant/kindralpolkovnik Arkadi Apollonov, 11. märts 19422. aprill 1948, NSV Liidu SARKi rahvakomissari asetäitja sisevägede alal ja sisevägede peavalitsuse ülem;
 • armeekindral,Ivan Maslennikov, 10. juuni 194812. märts 1953, NSV Liidu SM asetäitja. 1953. aasta 12. märtsil SM asetäitja ametikoht sisevägede alal kaotati.
  • kindralleitnant Pjotr Burmak, 1946–1953, sisevägede juhataja;
  • kindralleitnant Tarass Filippov, 1953–1954, sisevägede juhataja;
  • kindralleitnant Aleksandr Sirotkin, 1954–1956, sisevägede juhataja;
  • kindralleitnant Timofei Strokatš, 1956–1957, sisevägede juhataja;
  • kindralleitnant Semjon Donskov, 1957–1960, sisevägede juhataja;
  • kindralleitnant Gennadi Aleinikov, 1960–1961, sisevägede juhataja;
  • kindralleitnant Nikolai Pilštšuk, 1961–1968, sisevägede juhataja;
  • armeekindral Ivan Jakovlev, 1968–1986, sisevägede juhataja;
  • kindralpolkovnik Juri Šatalin 1986–1991, sisevägede juhataja.

Organisatsioon muuda

NSV Liidu sisevägede juhtorganiks oli vägede valitsus või peavalitsus, mille koosseisus tegutses sisevägede staap.

NSV Liidu territooriumil asuvad siseväed allusid operatiivselt vastava NSV Liidu administratiivpiirkonna SARKi liiduvabariigi rahvakomissariaadile või valitsusele.

Teise maailmasõja alguses ning NSV Liidu poolt 1939–1940 aastatel uute territooriumite okupeerimise ning nende sõjalise kontrollimise tagamiseks moodustati NSV Liidu uute piirialade kontrollimiseks: NSVL SARKi SV Põhja-Kaukaasia ringkonna, Ukraina ringkonna, Valgevene ringkonna ja NSV Liidu SARKi Balti ringkonna Sisevägede Valitsus (УВВ НКВД Прибалтийского округа).

Sisevägede korrakaitseüksused muuda

Sisevägede korrakaitseüksused loodi 1966. aastal NSV Liidu Avaliku Korra Kaitse Ministeeriumi 30. septembri käskkirja № 03 "NSVL AKKM spetsiaalsete motoriseeritud miilitsaväeosade moodustamisest" ("О формировании специальных моторизированных частей милиции МООП СССР") alusel.

SMMV moodustati vastavalt dislokatsioonile, kas polgu või pataljoni suurusena. Suurlinnades: Moskva, Leningrad ja Kiiev, moodustati polgud, vastavalt Moskvas (Dzeržinski nimelisse Üksikusse Eriotstarbelisse Motoriseeritud Laskurdiviisi kuulunud polk, sõjaväeosa 5401; Leningradis, sõjaväeosa 5402 ja Kiievis, sõjaväeosa 5403. NSV Liidu liiduvabariikide pealinnades ja suurtes tööstuslinnades moodustati sisevägede pataljonid. Kokku moodustati 3 polku ja 46 sisevägede patrullteenistuse pataljoni[1][2]. Eesti NSV moodustati Eesti NSV Siseministeeriumile allunud 40. üksik motoriseeritud eri-miilitsapataljon.

Siseväed moodustati üldistel alustel, ajateenijad ja allohvitserid – sundteenistsse kutsutud ajateenijatest, ohvitsere aga valmistati ette NSV Liidu Siseministeeriumi sisevägede sõjakoolides ja NSVL SM Harkovi tagalateenistuse sõjakoolis (Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР). Teenistus sisevägedes võrdsustati teenistusega Nõukogude armees.

Patrullteenistuses kandsid sisevägede ajateenijad miilitsa vormiriietust ning auastmetähiseid, väeosa territooriumil aga sisevägede vormi.

Pataljonid (350–400 ajateenijat) koosnesid vastavalt teenistuskoha eripärast kas roodudest, mis jagunesid rühmadeks, või ainult rühmadest.

Sisevägede konvoiüksused muuda

Ajalugu muuda

NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Siseväed
Asutatud 1934
Tegevuse lõpetanud 1946
Eesmärk sisejulgeoleku tagamine
Peakorter Moskva
Tegevuspiirkond NSV Liit
Juhtkond NSV Liidu siseasjade rahvakomissariaadi rahvakomissari asetäitja

Nõukogude riigi ja NSV Liidu eksistentsi ajal kandsid Nõukogude sisejulgeolekuväed erinevaid nimetusi:

NSVL SARKi Operatiivvägede valitsuse baasil moodustati Sisevägede valitsus:
 • 1942. aasta 28. aprillist reorganiseeriti SV valitsus – NSVL SARKi Sisevägede Peavalitsuseks (ГУВВ НКВД СССР)
 • 1942. aasta 19. jaanuarist moodustati SVPV baasil:
  • Konvoivägede valitsus
  • Raudteede valve valitsus (Управление войск по охране железных дорог)
  • Eriti tähtsate tööstusobjektide valve valitsus (Управление войск по охране особо важных предприятий промышленности)
NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi Siseväed
Asutatud 1947
Tegevuse lõpetanud 1953
Eesmärk sisejulgeoleku tagamine
Peakorter Moskva
Tegevuspiirkond NSV Liit
Juhtkond NSV Liidu riikliku julgeoleku ministeri asetäitja
 • 1947. aasta 21. jaanuarist – NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi Sisevägede Peavalitsus (ГУВВ МГБ СССР);
 • 1951. aasta 19. maist – NSV Liidu RJM Sisekaitse Peavalitsus (Главное управление внутренней охраны (ГУВО) МГБ СССР);
 • 1953. aasta 14. märtsist – NSV Liidu Siseministeeriumi Sisekaitse Peavalitsus (Главное управление внутренней охраны (ГУВО) МВД СССР);
 • 1954. aasta 16. märtsist – NSV Liidu Siseministeeriumi Sisekaitse ja Konvoivägede Peavalitsus (ГУ внутренней и конвойной охраны (ГУВКО) МВД СССР);
 • 1956. aasta 9. juunist – NSV Liidu Siseministeeriumi Piirivalve ja Sisevägede Peavalitsus (ГУ пограничных и внутренних войск (ГУПВВ) МВД СССР);
 • 1957. aasta 2. aprillist – NSV Liidu Siseministeeriumi Sise- ja Konvoivägede Peavalitsus (Главное управление внутренних и конвойных войск (ГУВКВ) МВД СССР);
 • 1960. aasta 10. märtsist saadeti SvKvPv laiali seoses NSV Liidu Siseministeeriumi likvideerimisega. NSV Liidu MN otsusega anti NSV Liidu SM ülesanded üle liiduvabariikide vabariiklikele siseministeeriumitele.
 • 1962. aastast olid siseväed Vene NFSV Avaliku Korra Kaitse Ministeeriumi (Министерства охраны общественного порядка МООП РСФСР) koosseisus.
1968. aastal taasnimetati AKKM Siseministeeriumiks ning sellest ajast kuni NSV Liidu lagunemiseni 1991. aastal olid siseväed NSV Liidu Siseministeeriumi koosseisus NSV Liidu Siseministeeriumi Sisevägedena.

Viited muuda

Välislingid muuda