Muusikaprojekt

muusika valdkonna projekt

Muusikaprojekt on muusika valdkonna projekt.

Muusikaprojekti tulemuseks võib olla näiteks heliteos, kontsert, muusikateatrietendus, muusikafestival, muusikapublikatsioon.

Muusikaprojekt võib saada toetust riigilt, kohalikult omavalitsuselt, sihtasutustelt (Eestis näiteks Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitalilt ja Eesti Kultuurkapitali maakondlikelt ekspertgruppidelt, Eesti Rahvuskultuuri Fondilt, Hasartmängumaksu Nõukogult) ning eraõiguslikelt sponsoritelt ja toetajatelt.

Vaata ka Redigeeri