Muuga tee (teeregistri number 11254) on kõrvalmaantee Viimsi vallas. Tee on 2,6 km pikk.

Kaart
Kaart
Muuga tee Randveres Aiaotsa bussipeatuse juures (2009)

Tee saab alguse Viimsi–Randvere tee kümnendal kilomeetril Randvere külas ning lõpeb Metsakasti ja Muuga küla ning Maardu linna piiril. Tee kulgeb läbi nimetatud külade.

Tee ei ületa ühtegi silda, küll aga neli truupi. Teele jääb neli bussipeatust: Hansunõmme, Aiaotsa, Vesiniidu ja Muuga.

Tee on asfaltkattega. Tee on klassita. Liiklussagedus teel on 1000–3000 autot ööpäevas. Tee teisel poolel on kiiruspiirang 50 km/h. Teevalgustuse kohta andmed puuduvad.

Pärast Maardu linna piiri ületamist jätkub teesiht Muuga tee nimelise tänavana ning edasi Tallinnas Muuga tee nimelise tänavana. Maardu ja Tallinna vahelisel 30-meetrisel lõigul läbib tee Viimsi valla Laiaküla.