Mustajõgi

Mustajõgi (ka Kirjaku peakraav ja Tamme peakraav) on Viru alamvesikonda kuuluv jõgi Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas.

Mustajõgi

Jõgi saab alguse Kurtna järvestiku Peenkirjakjärvest ja on Narva jõe vasakpoolne lisajõgi (suubub Narva veehoidlasse).

Mustajõe pikkus on 23 kilomeetrit, jõgikond on Narva jõe vasakkalda suurim – 418 km².

Mustajõkke juhitakse põlevkivikarjääride valgvett ja sealt saab tööstusvett Eesti Elektrijaam.