Muinsuskaitse aastaraamat 2013

Muinsuskaitse aastaraamat 2013 on Muinsuskaitse aastaraamat, mis ilmus 2014. aastal ja kajastas Eesti muinsuskaitses ja mälestisel 2013. aastal toimunut. Toimetajad olid Mari Loit ja Elle Lepik.

ArtiklidRedigeeri

Sisukord. Lk 1

Eessõna. Lk 2

Kalev Uustalu. "Me pole üksi". Lk 2

Aasta sündmus. Lk 3

Riin Alatalu. "Kultuuripärandi aasta 2013". Lk 4-8

Hooned ja rajatised. Lk 9

Monika Eensalu. "Uhke Pagari 1". Lk 10-12

Martin Jänes, Boris Dubovik. "Neitsitorni minikroonika". Lk 13-16

Aleksander Pantelejev, Hilkka Hiiop, Eva Tammekivi. "Rahukohtu 5 restaureerimisest". Lk 17-20

Artur Ümar. "Stude villa tagasitulek". Lk 21-23

Aleksander Lavrentjev, Jüri Saarma, Kaarel Truu, Kaido Väljaots. "Raua 39 restaureerimise köögipoolest". Lk 24-26

Tiina Linna. "Sauna tänava keskaegsete aitade restaureerimisest". Lk 27-28

Mart Keskküla. "Kokkuvõte Vihula mõisa hoonetekompleksi restaureerimistöödest aastatel 2008-2013". Lk 29-33

Jaak Huimerind. "Elamu Pärnus Lõuna tn 2a". Lk 34-37

Tõnis Padu, Hilkka Hiiop. "De La Gardie aadlielamu Haapsalus, tsaaripere suveresidentsist tänapäevaseks hooldekoduks". Lk 38-41

Tõnis Padu. "Läänemaa Ühisgümnaasium". Lk 42-44

Egle Tamm. "Tartu Ülikooli anatoomikum, osa laibalahkamise ajaloost Tartus". Lk 45-47

Karin Paulus. "Kaks kantsi, must ja roosa". Lk 48-49

Madis Tuuder. "Sillamäe kultuurimaja - kaua tehtud, kaunikene: vestlus Sillamäe linaarhitekt Vladimir Šurminiga". Lk 50-51

Nele Rent. "Magasiaidad. Rajatud vajadusest, hoitud toredusest". Lk 52-53

Karen Klandorf. "Raikküla mõisa ait-kuivatist ja selle taastamisest". Lk 54

Madis Tuuder. "Kreenholmi kunagise kommunaalmajanduse vaikiv tunnistaja". Lk 55

Margus Kirja. "Jõelähtme köstrimaja mantelkorsten". Lk 56

Kunst. Lk 57

Hilkka Hiiop. "Kunstniku käepuudutus. Johann Köleri freskomaali "Tulge minu juurde kõik..." autoritehnikast". Lk 58-60

Mirjam Averin. "Risti kiriku pikihoone idavõlviku maalinguleiud ja restaureerimine". Lk 61-63

Anneli Randla. "Mihkli kiriku keskaegsed maalinguleiud". Lk 64-65

Hilkka Hiiop, Ülle Jukk. "Tarvase restorani seinapannoo. Päästmine või pääsemine?". Lk 66-68

Arheoloogia. Lk 69

Nele Kangert, Ulla Kadakas. "Arheoloogiapärand ja detektoriga hobiotsijad". Lk 70-72

Maili Roio. "Peitunud ajalugu: 400-aastane uurimisallikas mere põhjas". Lk 73-74

Praktilist. Lk 75

Kadri Kallaste, Viljar Vissel. "Ajalooliste tapeetide uurimise vajalikkusest ja meetoditest Eestist leitud objektide näitel". Lk 76-79

Mihkel Koppel. "Nagadega väratiste ehk puitpunnidega uste restaureerimisest Paali rehala näitel". Lk 80-82

Tarmo Tammekivi. "Traditsioonilise ja tänapäevase põimimisest puusepatöös Loodi mõisa puukuuri puitkonstruktsioonide raestaureerimise näitel". Lk 83-84

Lilian Hansar. "Kriitiliselt värviuuringutest või õigemini nende puudumisest". Lk 85-86

Anne Randmer. "Energiatõhususe suurendamine ajaloolise väärtusega kivihoonetes". Lk 87-88

Päevakajalist. Lk 89

Maili Roio, Triin Talk. "Muutuv mere- ja rannikukultuur. V Läänemeremaade kultuuripärandi foorum". Lk 90-93

Kaire Tooming. "Kirikuhoonete olevikust ja tulevikust". Lk 94-95

  • Anneli Randla. "Katariina kiriku kolm elu". Lk 96
  • Tüüne-Kristin Vaikla. "Soolaleivapidu / Housewarming. Kohaspetsiifiline näituseprojekt Paluküla kirikus Hiiumaal". Lk 97

Leele Välja. "Ehitismälestiste väärtuspõhisest hindamisest". Lk 98-100

Jarmo Kauge. "Diagnoose miljööalade uusarhitektuurile". Lk 101-102

Triin Talk. "Rapla KEK ja Tallinna TAB". Lk 103-104

Teadus ja mõte. Lk 105

Urve Sinijärv. "Doktoritöö: kunst ja loodus pargis. Kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel". Lk 106-108

Johanna Lamp. "Magistritöö: Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid. Keskaegse ehitusplastika polükroomiast". Lk 109-111

Peeter Burm. "Magistritöö: Eesti kirikute tornikiivrite kandekonstruktsioonide ankurdamine". Lk 112-114

Anna Liisa Sikk. "Bakalaureusetöö: keskaegsete tellisehitiste restaureerimine Eestis". Lk 115-116

Tõnu Õnnepalu. "Vanad meistrid". Lk 117-118

Ajalugu. Lk 119

Oliver Orro. "Mälu ja mälestuse märgid. Hauapiirete ja -tähiste ajaloolisest tüpoloogiast ning säilitamise probleemidest Tallinna siselinna kalmistu näitel". Lk 120-122

Kadri Tael. "Porkuni vapikivi lugu". Lk 123

Henry Kuningas. "Kehra: tehas ja linn". Lk 124-126

Kroonika. Lk 127

Riina Hiiob. "Digitaalpärandist". Lk 128

Margit Pulk. "Muinsuskaitseamet tunnustab". Lk 129

"Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tunnustused". Lk 130

"2013. aastal ilmunud trükised". Lk 131

Lilian Hansar. "Sisearhitekt Aet Maasik 08.07.1941-20.08.2013". Lk 132

Fredi-Armand Tomps. "Arhitekt Valeri Saks 02.10.1925-08.05.2013". Lk 133

Ülo Puustak. "Ehitusinsener Heino Uuetalu 16.07.1930-05.08.2013". Lk 134

Jaan Tamm. "Arhitekt ja arhitektuuriajaloolane Rein Zobel 02.04.1928-09.05.2012". Lk 135

Juhan Kilumets. "Vaata kella!". Lk 136 ja tagakaane sisekülg

VälislingidRedigeeri