Moritz Wilhelm Paul Schwartz

Moritz Wilhelm Paul Schwartz (4. november 1864 Tartu14. jaanuar 1919 mõrvatud Tartu Krediitkassa keldris) oli Eesti vaimulik.

Õppis 18731874 Blumbergi koolis, 18751882 gümnaasiumis. Aastatel 18831888 õppis Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Töötas aastatel 18841888 veel usuõpetajana Jaani kiriku koolis. Oli prooviaastal Halliste Püha Anna koguduses. Ordineeriti õpetajaks 12. märtsil 1889.

Oli aastal 1889 Helme Maarja koguduses ja samal aastal Käina Martini koguduses abiõpetajaks. 18901919 töötas Tartu Jaani koguduses diakonõpetajana.

Märtüürium

muuda

Tartu langes Punaarmee kätte 22. detsembril. Ligi nädal aega oli linnas peremeest mängida saanud nn kohalikud Tartu enamlased. Ent 28. detsembril 1918 jõudis Tartusse Eesti Töörahva Kommuuni Nõukogu esindaja Albert Tiimann jõudis koos kolme kaaslasega.

Ja 30. detsembriks 1918 koostas Tartu uus võimukandja esimesed omapoolsed sundmäärused ning pani need ka kohe kehtima.

Kõigepealt keelustati ETK Nõukogu juba varasema dekreedi põhjal nüüd ka Tartus jumalateenistuste pidamine ning igasugune muu ametlik usukommete täitmine...

Peale Tartu hõivamist bolševike vägede poolt vahistati 24 päeva jooksul linnas umbes 500 inimest, kes paigutati Tartu Krediidikassa keldrisse Kompanii tänav 5. 14-15. jaanuaril 1919. vabastati Tartu ning enne lahkumist hukkasid bolševikud komissaride (Kull, Rästas, Otter) juhtimisel 20 väljavalitud vangi- nende seas Õigeusu piiskop Platon (Kulbusch), ülempreestrid Mihhail Bleive ja Nikolai Bežanitski, usuteaduse professori Gotthilft Traugott Hahni ja Tartu jaani koguduse pastori Moritz Wilhelm Paul Schwartzi...

Isiklikku

muuda

Isa Wilhelm August Theodor Schwartz oli 1855–1891 Tartu Jaani koguduse õpetaja, samuti oli koguduse õpetaja poeg Wilhelm Reinhold Schwartz

Välislingid

muuda