Molekulaarsuseks nimetatakse keemias elementaarreaktsioonis põrkuvate osakeste (aatomite, molekulide, ioonide, radikaalide) arvu, st ühes reaktsiooni elementaarstaadiumis osalevate osakeste arvu.

Seda suurust kasutatakse keemiliste reaktsioonide iseloomustamisel.

Molekulaarsuse järgi jagatakse elementaarreaktsioonid:

  • monomolekulaarne reaktsioon tähendab reaktsioonimehhanismi etappi, kus siirdeolekus toimuvad muutused ainult ühe osakesega, see on reaktsioon, milles osaleb üks osake (molekul A dissotsieerub või isomeriseerub produkti(de)ks)
  • bimolekulaarne reaktsioon, mille elementaaretapis osaleb kaks osakest
  • trimolekulaarne reaktsioon, milles osaleb kolm osakest. Trimolekulaarsed reaktsioonid on väga haruldased, sest kolme osakese samaaegne põrkumine on vähe tõenäoline.

Elementaarreaktsioonide kirjeldamisel kasutatavad mõisted nagu molekulaarsus, reaktsiooni järk ja stöhhiomeetriline koefitsient on tavaliselt arvuliselt kokkulangevad, kuid neid mõisteid kasutatakse erinevates kontseptsioonides.

Vaata ka

muuda