Modulatsioon (helisüntees)

 See artikkel räägib helisünteesi mõistest; teiste tähenduste kohta vaata lehekülge Modulatsioon

Modulatsioon on helisünteesis üks heli töötlemise vahendeid, mille käigus toimub kahe helilaine põimumine.

Kuna üldine teooria lainete omadustest on universaalne ning ei sõltu lainetüübist ega võnkesagedusest, on võimalik sidetehnikas rakendatavaid modulatsiooniprintsiipe üle kanda ka helilainete käsitlemisele.

Sidetehnikas kasutatakse kahe põimuva laine eristamiseks mõisteid kandesagedus (carrier frequency) ja moduleeriv sagedus (modulating frequency). Moduleeriv sagedus sisaldab ülekantavat informatsiooni: näiteks raadiosaade, telepilt või faksipilt. Kui raadioside puhul eraldatakse moduleeriv sagedus vastuvõtmisel kandesagedusest, siis helisünteesi puhul on oluliseks tulemuseks moduleeritud helilaine ise. Raadiosidetehnikas on moduleeriv sagedus alati kandesagedusest oluliselt madalam. Helisünteesi puhul eksperimeteeritakse kõige erinevamate helilainete sagedussuhetega.

Helisünteesil kasutatavateks põhilisteks modulatsiooniliikideks on