Integratsiooni Sihtasutus

(Ümber suunatud leheküljelt Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus)

Integratsiooni Sihtasutus seisab hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri.

AsutamineRedigeeri

Sihtasutus loodi 31. märtsil 1998 ning siis kandis see nime Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (lühend MEIS). 2008. aasta kevadest 2009. aasta lõpuni kandis asutus nime Integratsiooni Sihtasutus ning 1. jaanuaril 2010 ühines Eesti Migratsioonifondiga, mis asutati 10.06.1992. Ühendatud asutus hakkas kandma nime Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA). Alates 15. märtsist 2017 on organisatsiooni nimi Integratsiooni Sihtasutus.[1]

ÜlesandedRedigeeri

Integratsiooni Sihtasutuse ülesanneteks on Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine, sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine, selle kohta teabe avaldamine ja ülevaadete koostamine.[2]

Me oleme lõimumis- ja rändetegevuste teoreetiliste ja rakenduslike teadmiste ja oskuste kompetentsikeskus. Algatame ja toetame Eesti ühiskonna lõimumisele suunatud tegevusi ja abistame rändeprotsessis osalejaid.

Selleks:

  • koondame teavet ja kogemusi lõimumis- ja rändetegevustest ning rakendame seda lõimumis- ja rändeprotsesside toetamisel
  • osaleme aktiivselt valdkondlikes aruteludes
  • kujundame lõimumist toetavaid väärtushoiakuid
  • kujundame eeldused vähelõimunud püsielanike aktiivseks osalemiseks Eesti ühiskonnas
  • toetame mõjusaid valdkondlike tegevusi
  • toome esile ja tunnustame lõimumisele ja rändeprotsessidele suunatud tegevuste positiivseid näiteid
  • tegutseme eesmärgipäraselt ja läbipaistvalt, kaasates tegevustesse eri sihtrühmade esindajaid

StruktuurRedigeeri

Sihtasutuse tegevust kavandab nõukogu ning sihtasutust juhib juhatus. Sihtasutusel on kuus allüksust.

ArenduskeskusRedigeeri

Arenduskeskuse valdkonnajuhid aitavad kaasa lõimumiskava mõjueesmärkide saavutamisele ja vastutavad sihtasutuse tegevuste elluviimise eest.

NõustamiskeskusRedigeeri

Nõustamiskeskuse nõustajad tagavad lõimimisalase info kättesaadavuse vähelõimunud Eesti püsielanikele ja uussisserändajatele, pakkudes soovijatele vastavasisulist nõustamisteenust. 

RakenduskeskusRedigeeri

Rakenduskeskuse koordinaatorid vastutavad Integratsiooni Sihtasutuse hangete, projektikonkursside ja taotlusvoorude ettevalmistamise, läbiviimise ning rahastamisejärgse seire ja aruandluse eest.

TugiüksusRedigeeri

Tugiüksuse töötajad tegelevad kogu sihtasutuse üldjuhtimisega, sh raamatupidamise, infotehnoloogia haldamise, dokumendihalduse, personalitöö, andmetöötluse, kommunikatsioonitegevuste ja muude haldusküsimustega.

Tallinna eesti keele majaRedigeeri

Tallinna eesti keele maja pakub mitmesuguseid eesti keele õppimise võimalusi.

Narva eesti keele majaRedigeeri

Narva eesti keele maja pakub mitmesuguseid eesti keele õppimise võimalusi.

ViitedRedigeeri

  1. Sihtasutus ja kontaktid. Sihtasutuse koduleht (https://www.integratsioon.ee/)
  2. Põhikiri. Sihtasutuse koduleht (https://www.integratsioon.ee/pohikiri)