Misjon (usundilugu)

Misjon on mingi usundi sõnumi aktiivne levitamine. Ülekantud tähenduses võidakse seda sõna kasutada mis tahes maailmavaate propageerimise kohta.

Mõiste on alguse saanud misjonikäsu alusel toimuvast kristlikust misjonist.