Mikro- (tähis µ) on SI-süsteemi ühikunimetuste detsimaaleesliide. Selle eesliitega moodustatud ühik on alusühikust 106 = 1 000 000 korda väiksem. Näiteks 1 mikrosekund (µs) on 10−6 = 0,000 001 sekundit ehk miljondik sekundit.

Eesliide tuleneb kreeka keele sõnast mikros (väike) ja võeti ametlikult kasutusele 1960. a koos SI-süsteemiga; oli kasutusel ka juba varem meetermõõdustiku ühikutes, näiteks CGS-süsteemis; pikkusühiku mikromeeter nimetus oli siis mikron.