Mikro- (tähis µ) on SI-süsteemi ühikunimetuste detsimaaleesliide. Selle eesliitega moodustatud ühik on alusühikust 106 = 1 000 000 korda väiksem. Näiteks 1 mikrosekund (µs) on 10−6 = 0,000 001 sekundit ehk miljondik sekundit.

Eesliide tuleneb kreeka keele sõnast mikros (väike) ja võeti ametlikult kasutusele 1960. a koos SI-süsteemiga; oli kasutusel ka juba varem meetermõõdustiku ühikutes, näiteks CGS-süsteemis; pikkusühiku mikromeeter nimetus oli siis mikron.

Kümnendeesliited
jokto- zepto- ato- femto- piko- nano- mikro- milli- senti- detsi- deka- hekto- kilo- mega- giga- tera- peta- eksa- zeta- jota-
y z a f p n µ m c d da h k M G T P E Z Y
10−24 10−21 10−18 10−15 10−12 10−9 10−6 10−3 10−2 10−1 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024