Miinitraaler (ka traaler) on veeteede, sadamate ja muu akvatooriumi meremiinidest puhastamiseks ja leitud meremiinide hävitamiseks valmistatud sõjalaev.

Endine Frauenlob-klassi miinitraaler eksponaadina Lennusadamas
Miinitraali makett

Tänapäeval on paljud miinitraalerid asendatud suuremate võimalustega miinijahtijatega, kuid on siiski efektiivsed miinisõja tingimustes.

Kirjeldus ja jagunemine

muuda

Miinitraalerid on valmistatud võimalikult mittemagnetilistest materjalidest. Laevad on tavaliselt relvastatud lähi-enesekaitseks kergete kahurite ja kuulipildujatega. Sageli on neil meremiinide pealevõtmise ja veeskamise võime. Enamasti on miinitraalerid aeglasekäigulised ja vajavad suuremate sõjalaevade poolset julgestamist ning kaitset.

Miinitraalereid on võimalik klassifitseerida vastavalt otstarbele ja mõõtmetele (vene süsteemi näitel):

  • jõetraalerid ja kaatertraalerid – töödeks sadamates, siseveekogudel ja kitsamatel või väiksematel veeteedel;
  • reiditraalerid ja baasitraalerid – töödeks rannikulähedasel merel ja lahtedes;
  • meretraalerid – töödeks avamerel ja liikumiseks suurte sõjalaevakoondiste koosseisus kõigil meredel.

Miinide traalimine

muuda

Miinide traalimine toimub tavaliselt kas vettelastava kontakttraaliga (kontaktmiinid), veetava akustilise või magnetilise traaliga (akustilised miinid ja magnetmiinid). Kontakttraaliga purustatakse kontaktmiini ankrutross ja miin kerkib veepinnale, misjärel on võimalik see hävitada. Magnetmiinide ja akustiliste miinide õhkimiseks simuleeritakse pukseeritava traali impulsiga vastavat välja. Miinidest puhastatud laevatee või läbipääs miinitõkkest märgistatakse poidega.

Vaata ka

muuda