Mii' Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium

"Mii' Issändä Jeesusõ Kristusõ pühä Evangeelium: Matteusõ, Markusõ, Luukasõ ja Johannõsõ kirotõt" oli 1926. aastal Tartus Akadeemilise Emakeele Seltsi kirjastusel ilmunud setukeelne tõlge neljast Uue Testamendi evangeeliumist[1].

Teksti tõlkis usuteaduse tudeng ja hilisem EELK kirikuõpetaja Ernst Puusepp, toimetas Paulopriit Voolaine. Raamat ilmus Akadeemilise Emakeele Seltsi toimetiste sarjas 14. väljaandena, selles oli 302 lehekülge.[1]

2013. aastal ilmus Seto Instituudi väljaandel selle parandatud uustrükk Sakarias Leppiku ja Paul Hagu saatesõnaga.[2]

Viited

muuda