Mhedrioni

Mhedrioni (gruusia keeles მხედრიონი, otsetõlge 'ratsanikud', mõttele lähedasem tõlge 'rüütlid') Gruusia sõjaväestatud paramilitaarne marurahvuslik organisatsioon. Loodud kuritegeliku allilma liidri Džaba Ioseliani (seaduslik varas) poolt 1989. aastal. Organisatsiooni liikmed lugesid ennast keskaegsete Gruusia partisanide järglasteks, kes võitlesid pärslaste ja türklaste okupatsiooni vastu. Nad andsid vande kaitsta Gruusia rahvast, Gruusia õigeusu kirikut ja Gruusiat. Liikmed kandsid medaljoni, mille ühel pool oli püha Georgi kujutis, teisel küljel aga liikme nimi ja veregrupp.

Organisatsioon mängis otsustavat rolli Zviad Gamsahhurdia kukutamisel ja Eduard Ševardnadze võimuletulekul. Organisatsioon võttis Džaba Ioseliani juhtimisel aktiivselt osa Gruusia-Abhaasia konfliktist 1992–1993. Ametlikult registreeriti see Gruusia ministrite nõukogu määrusega 3. septembril 1993 kui päästjate korpus. Organisatsiooni nimekirjades ei olnud kunagi rohkem kui 2000 isikut. Mhedrioni liikmed saavutasid äärmiselt ebameeldiva vastase kuulsuse, olles hambuni relvastatud, osalesid nad vägivaldsetes poliitiliste vastaste hirmutamise aktsioonides. Oma vormiriietuse tõttu olid nad hästi äratuntavad – teksade, sviitrite ja pintsakute, aga samuti tumedate klaasidega prillide järgi, mida nad ei võtnud ära ka ruumides liikumisel. Liidrid kandsid Armani ülikonda. Mhedrionit finantseeriti suures osas ebaseaduslikest allikatest (näiteks ebaseaduslik kütuseäri) ja Moskva grusiinidest kuritegeliku allilma autoriteetide (seaduslikud vargad) poolt. Ühtlasi oli Mhedrioni ridadesse imbunud hulgaliselt kriminaalkorras eelnevalt karistatud isikuid.[1] Mhedrioni liikmeid on süüdistatud paljude kuritegude toimepanemises – väljapressimises ehk ärimeestele „katuse pakkumises“, narkootikumide smugeldamises ja röövides.[2] 1991. aastaks oli organisatsioonis väidetavalt umbes 1000 liiget ja 10 000 assotsieerunud liiget[1], s.o oluliselt rohkem kui Gruusia Rahvuskaardi väeosades. Organisatsiooni kohustuste hulka käis muuhulgas asulates avalikku korra hoidmine, abiandmine kodanikele erakorralistel juhtudel ja loodusõnnetustel. Alates 1994. aastast Mhedrioni mõju poliitikale Gruusias nõrgenes.

1995. aasta algul süüdistas Eduard Ševardnadze Mhedrionit selles, et organisatsiooni on imbunud organiseeritud kuritegevus, ja andis korralduse organisatsioon relvitustada. Pärast ebaõnnestunud atentaati (29. augustil 1995) süüdistas ta selle ettevalmistamises maffiastruktuure, kuhu tema sõnade kohaselt olevat kuulunud Džaba Ioseliani. Mhedrionit süüdistati ka muudes poliitilistes vägivallaaktides. Organisatsioon kuulutati ebaseaduslikuks ja saadeti laiali. Džaba Ioseliani mõisteti süüdi ja saadeti vanglasse.

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 Collier, Paul; Nicholas Sambanis 2005 Understanding civil war World Bank Publications. pp. 272. ISBN 0821360493
  2. Conflict, Cleavage, and Change in Central Asia and the Caucasus, ed. Karen Dawisha, Bruce Parrott, p. 165. Cambridge University Press 1997 Google raamat