Ava peamenüü

Metallide elektrokeemiline pingerida (ka metallide aktiivsuse rida, metallide pingerida) on metallide standardpotentsiaalide lineaarne järjestus, kus ülemised metallid on alumistest aktiivsemad.

Metall Ioon Aktiivsus Eraldamine
K K+ reageerib veega elektrolüüs
Na Na+
Li Li+
Sr Sr2+
Ca Ca2+
Mg Mg2+ reageerib hapetega
Al Al3+
C võrdluseks
Zn Zn2+ reageerib hapetega koksiga
sulatamine
Cr Cr2+
Fe Fe2+
Cd Cd2+
Co Co2+
Ni Ni2+
Sn Sn2+
Pb Pb2+
H2 H+ võrdluseks
Cu Cu2+ võivad reageerida tugevalt oksüdeeruvate hapetega kuumutamine
või füüsiline
eraldamine
Ag Ag+
Hg Hg2+
Pt Pt2+
Au Au3+

Metallide omaduste muutused, liikudes tabelist alt üles:

  • aktiivsus suureneb;
  • annavad elektrone kergemini, et positiivseid ioone moodustada;
  • roostetavad või tuhmuvad kergemini;
  • vajavad rohkem energiat (ja erinevaid meetodeid), et oma maagist eralduda;
  • muutuvad tugevamateks redutseerijateks.