Meeproduktiivsus

Mohni pärn Mohnil.
Pärnade meeproduktiivus sõltub väga palju aastast ning on tavaliselt tsükililine. Kui ühel aastal on nektarieritus suur ja pärnal õisi palju siis järgmisel aastal on tõenäoliselt vastupidi.

Meeproduktiivsus on taimede võime eritada nektarit putukate ligimeelitamiseks. Meeproduktiivsust väljendatakse ühe hektari kohta kilogrammides.

Taimede meeproduktiivsus erineb liigiti. Näiteks hariliku võilille meeproduktiivsus on 20 kg/ha, kuid ussikeele meeproduktiivsus on 400–500 kg/ha.

Meeproduktiivsus on võrdlemisi raskestimääratav suurus ja seetõttu võivad andmed erinevate meetaimede nektarierituse kohta tugevalt kõikuda. See sõltub palju aastast ja taimede kasvukohast ning seda mõjutab näiteks aasta keskmine õhutemperatuur, õhuniiskus, mullaniiskus, päikesevalguse hulk, taimede kasvukoha mullastik ja spetsiaalselt külvatud korjetaimede puhul ka külviaeg ning muud tegurid.

Vaata kaRedigeeri