Marss (muusika)

Marss on valdavalt instrumentaalmuusika žanr. Marsi taktimõõt on 2/4 või 4/4.

Sõjajumal Marsi järgi hakati nii nimetama sõjaväemuusikat, mida kasutati sammumise reguleerimiseks.

Marsse on mitut liiki: