Ava peamenüü

Mari Ivask (sündinud 21. novembril 1951 Kivi-Vigalas) on Eesti mullabioloog ja ökoloog.[1]

Sisukord

HaridusRedigeeri

Ta lõpetas Märjamaa Keskkooli 1969; õppis Tartu ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas 1969–74, mille lõpetas 1974. aastal lõpetas bioloogi-zooloogi erialal. Eesti TA aspirant 1976–1981.[1]

TäiendusõpeRedigeeri

Suurbritannias 1996; Saksamaal 1998.

Teaduskraad ja kutseRedigeeri

Bioloogiakandidaat 1983 (TRÜ, teema: ”Hariliku kuuse Picea abies (L.) Karst. võra kalorsuse ökoloogiline analüüs”).

TeenistuskäikRedigeeri

Eesti NSV TA Zooloogia ja botaanika instituudi nooremteadur 1975–84; TRÜ nooremteadur, vanemteadur 1984–88; TTK Eesti Loomakasvatus väikeettevõte ELVI-Aqua juhtivteadur 1989–93; EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudi vanemteadur 1993–95; EPMÜ professor (keskkonnakaitse) 1995–2005; EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudi õppedirektor 1998 – 2004.[1] TTÜ Tartu Kolledži (kuni 31.08.2007 Säästva Tehnoloogia Instituut) keskkonnakaitse professor 2005–2018, õppetooli juhataja. Alates 1. septembrist 2018 Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Tartu kolledži emeriitprofessor.[2]

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Bio- ja keskkonnateadused, ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia (pedobioloogia, bioindikatsioon). Uurinud mullaelustiku ökoloogiat, rohttaimekoosluste produktsiooni, rohu- ja metsakooslustes toimuvaid lagunemisprotsesse ning põllumajandusega seotud keskkonnaprobleeme. Avaldanud üle 90 teaduspublikatsiooni. Tema juhendamisel on kaitstud 5 magistritööd.

Teaduskorralduslik tegevusRedigeeri

EPMÜ Keskkonnakaitse Instituudi nõukogu liige 1998–2004; EPMÜ Keskkonnakaitse ja maastikuarhitektuuri erialade magistritööde kaitsmisnõukogu sekretär 1999–2005; EPMÜ nõukogu liige 2001–2005; Eesti Teadusfondi põllumajandusteaduste ekspertkomisjoni liige 2003–2005; Eesti Loodusuurijate Seltsi liige 1971–...; Eesti Akadeemilise Põllumajandusteadlaste Seltsi liige 1989–...; Maailma looduskaitseorganisatsiooni IUCN juures asuva Euroopa Säästva Kasutamise Grupi (European Sustainable Use Specialists Group by IUNC) põllumajanduse töögrupi liige 1996–2013, ESUSG komitee liige 2007–2013; Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Seltsi (Nordic Association of Agricultural Scientists) liige 2001–...; ajakirja Agronomy Research toimetuskolleegiumi liige 2003–...; 2007−2013 Maailma looduskaitseorganisatsiooni IUCN juures asuva Euroopa Säästva Kasutamise Grupi (European Sustainable Use Group by IUNC), juhtkomitee liige; 12. Põhjamaade Mullazooloogia Sympoosioni ja PhD-kursuse korralduskomitee esimees Tartus, august 2009; FP7 projekti TESS (Transactional Environmental Support System) konverentsi korralduskomitee esimees, Tallinn, oktoober 2010; 2011−2011 Projekt "Jäätmete bioloogiline puhastamine ja kahjutustamine" (toetatud EAS poolt), ekspert; 2010−2011 IGI-Global kirjastuse väljaande "Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications" toimetuskolleegiumi liige; 2010−... Ajakirja "Acta Agriculturae Scandinavica" retsensent; 2010−... Eesti Teadusfond, projektitaotluste retsenseerimine; 2010−... Ajakirja "Acta architecturae Naturalis" toimetuskolleegiumi liige; 2011−... Ajakirja "Energy and Fuels" retsensent; 2011−... Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnateaduste doktoritööde kaitsmise komisjon, külalisliige (2011 - I.M.Diaz Forero, 2013 - M.Portillo Estrada, 2014 - A.Liivamägi); 2012−... TTÜ maastikuarhitektuuri ja tööstusökoloogia erialade magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees; 2012−... Global Soil Biodiversity Initiative- liige; 2013−... Ajakirjade "Estonian Journal of Ecology", "Journal of ecology and the natural environment", "Environmental Science and Pollution Research" retsensent; 2013−... MTÜ Eesti vihmaussi kasvatajate & biohuumuse tootjate liit - juhatuse liige; 2013−... Ajakirja "International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics" toimetuskolleegiumi liige; 2014−... Ajakirja "European Scientific Journal" retsensent; 2017−... Ajakirja "Ecological Engineering" retsensent; 2015−...COST teaduskoostöö võrgustiku projekti ES1406 juhtkomitee liige

TunnustusedRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri