Mana (ajakiri)

väljaspool Eestit ilmunud eestikeelne ajakiri

Mana on 19571999 väljaspool okupeeritud Eestit ilmunud eestikeelne ajakiri. Programmiliselt oli see suunatud globaalsele kontaktile üleilmse, st ka Eesti NSV kaasaegse kunstielu ja ühiskondliku mõttega.

Mana avaldas ilukirjandust, arvustusi ja ülevaateid, keele-, ajaloo-, poliitika-, teatri- ja kunstialaseid kirjutisi, reproduktsioone ja fotosid nii paguluses kui ka Eestis elavailt autoreilt.

Mana toimetaja oli aastatel 1957–1964 Rootsis elav arstist luuletaja Ivar Grünthal ning aastast 1965 USA-s elav mitmekülgne literaat Hellar Grabbi, siis trükiti ajakirja Kanadas. Mana toimetuskolleegiumi on kuulunud peale nimetatute Johannes Aavik, Ivo Iliste, Endel Kõks, Ilmar Laaban, Alur Reinans, Paul Laan, Enn Nõu, Paul Reets, Rein Silberg, Mardi Valgemäe ja Vootele Vaska.

Ajakiri Mana ilmus algaastal korra kvartalis ja alates 1958. aastast ebaregulaarselt, trükiarv kõikus 800 ja 1500 vahel. Üks Mana väljaanne (nr 57) on ilmunud 1995. aastal ka Eestis.