Makroergilised ühendid

Makroergilised ühendid on madalmolekulaarsed orgaanilised ühendid, millesse salvestatud keemilist energiat kasutab elusorganism ära biokeemilistes reaktsioonides, eriti biosünteesireaktsioonides.

Makroergilisi ühendeid muuda

Erinev täht terminites ATP, GTP, CTP, UTP ja TTP tähistab erinevat lämmastikalust selles ühendis.