Maimonides

keskaegne juudi arst, filosoof, teoloog ja jurist

Maimonides ehk rabi Moše ben Maimon (רבי משה בן מימון; tuntud ka akronüümi Rambam järgi; 1135 (või 1138) Córdoba, Almoraviidide riik (tänapäeva Hispaania) – 1204 Fostat, Aijubiidide sultanaat (tänapäeva Egiptus)) oli sefaradi juudi õpetlane, arst, astronoom, teoloog ja filosoof, keskaja üks tuntumaid Toora kommentaatoreid.

Blaisio Ugolino joonistus Maimonidesest, 1744

Maimonides sündis ajal, mida peetakse Hispaania juudi kultuuri kõrgajaks. 1148. aastal vallutas Córdoba aga Almohaadide riik ning juudid pidid kas vahetama usku või maalt lahkuma. Seejärel rändas Maimonides koos perega pikalt ringi Vahemere-äärsetes araabia riikides, sealhulgas Palestiina piirkonnas, kuni asus 1168. aasta paiku elama Egiptusse.

Maimonides kirjutas ulatuslikke teoloogilisi ja juriidilisi kommentaare Toorale ning tema Talmudi-käsitlus pälvis rahvusvahelist tunnustust juba ta eluajal. Maimonidese juriidilistest sententsidest on tänapäeval üks tuntumaid maksiim: "On parem ja rahuldustpakkuvam mõista õigeks tuhat süüdlast kui lasta surra ainsalgi süütul." Samuti olid mõjukad tema meditsiinilised traktaadid, milles ta kirjeldas paljusid haigusi nagu astmat, diabeeti, kollatõbe ja kopsupõletikku, propageeris tervislikku ja mõõdukat elustiili, lähtudes antiikaegse arsti Galenose kehavedelike teooriast. Astroloogia suhtes oli ta skeptiline.

Maimonidese filosoofilistest teostest on tuntuim araabia keeles kirjutatud "Eksinute teejuht" ("Dalālat al-ḥāʾirīn"), milles ta ühendas Aristotelese ja Toora õpetused. Ladina keelde tõlgituna mõjutas teos mitmeid kristlikke skolastikuid nagu Albert Suurt, Aquino Thomast (kes talle korduvalt ka otsesõnu viitab) ja Duns Scotust, kes siiski ei võtnud omaks Maimonidese uusplatonistlikke ideid nagu negatiivne ehk apofaatiline teoloogia. Ulatuslikult kirjutas ta ka teodiikest ehk kurjuse probleemist kõikvõimsa Jumala loodud ja suunatavas maailmas. Teiste seas avaldas Maimonidese looming suurt mõju ka mitu sajandit hilisemale filosoofile Baruch Spinozale.

Kirjandus Redigeeri

  • Luure, Andres. Juudi suurmees Maimonides. Rmt: Olevsoo, Gondo (toim). Kalender 2004 (lk 88−109). Tallinn: Olion 2004.

Välislingid Redigeeri