MARPOL 73/78 ehk rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon (inglise International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978) on üks olulisemaid rahvusvahelise merekeskkonna kaitse konventsioone, puudutades merereostust seoses merrekaadamise, õlide ja heitgaasidega. Konventsiooni eesmärgiks on säilitada merekeskkonda, lõpetades täielikult naftajäätmete ning teiste heitmete merrelaskmise ning viia selliste heitmetega seotud õnnetuste arv miinimumini.

MARPOLi konventsioon allkirjastati 17. veebruaril 1973, kuid siis konventsioon veel ei jõustunud. Praegu kehtiv konventsioon on 1973. aastal allkirjastatud ning 1978. aastal valminud protokolli kombinatsioon, mis jõustus 2. oktoobril 1983. 2005. aasta detsembri seisuga oli konventsiooniga ühinenud 136 riiki, kelle laevad moodustavad 98% kogu maailma laevaliiklusest[viide?].

MARPOLi konventsiooniga liitunud riikide lipu alla registreeritud laevad peavad järgima konventsiooniga kehtestatud nõudeid, olenemata piirkonnast, kus toimub laevatamine. Samuti on liikmetest lipuriikide haldusasutustel kohustus teostada enda lipu all sõitvate laevade suhtes kontrolli konventsiooni täitmise üle[viide?].

Lisad

muuda
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda