Müüsia

Müüsia oli ajalooline maakond Väike-Aasia loodeosas.

Mysia map ancient community.jpg

Müüsias elasid Traakia hõimud, keda kutsuti müüslasteks. Viimaste täpne päritolu pole teada, oletatakse nende Balkani päritolu.

3. sajandil eKr tekkis Müüsia aladel Pergamoni riik. Aastal 133 eKr läks Rooma vabariigi võimu alla.