Müüsia oli ajalooline maakond Väike-Aasia loodeosas.

Müüsia 2. sajandil eKr

Müüsias elasid Traakia hõimud, keda kutsuti müüslasteks. Viimaste täpne päritolu pole teada, oletatakse nende Balkani päritolu.

3. sajandil eKr tekkis Müüsia aladel Pergamoni riik. Aastal 133 eKr läks Rooma vabariigi võimu alla.