Mälestis on ajaloolise, teadusliku, kultuurilise väärtusega või loodusväärtuslik objekt.

Mälestised võivad kuuluda muinsuskaitse või looduskaitse alla või mälestiste säilitamisega tegelevale organisatsioonile.

Liigitus muuda

Eesti muinsuskaitseseaduses on eristatud vastavalt kinnis- ja vallasasjadeks liigitamisele kinnis- ja vallasmälestisi.

Vaata ka muuda