Luksmeeter on mõõteriist valgustustiheduse mõõtmiseks luksides; kasutatakse nt mõõtmiseks töökohtadel, eluruumides ja tänavavalgustuses.

Luksmeeter

Luksmeetri mõõtemuunduris muundab valgusenergia elektrivooluks fotodiood. Mõõtemuunduri voolu mõõtev digitaalne mikroampermeeter on gradueeritud luksides. Luksmeetril on mitu piirkonda, mis saadakse valgustundliku pinna katmisel vastava filtriga.