Looduslik rohumaa

Looduslik rohumaa on rohumaa, kus on säilinud looduslik rohukamar ning kus inimtegevus piirdub põhiliselt rohusaagi kasutamisega.

Rohumaa

Looduslike rohumaade hulka kuuluvad looduslikud karjamaad ja looduslikud niidud.

Vaata ka muuda