Litvinovi pakt

Litvinovi pakt (Sõjast keeldumise lepingu viivitamata maksmapaneku protokoll või lihtsalt Protokoll, RT 1929, 21, 134) oli pakt, mille 9. veebruaril 1929 sõlmisid omavahel Nõukogude Liit, Poola, Rumeenia, Läti ja Eesti. Paktile allakirjutanud kinnitasid Kelloggi-Briandi pakti punkte. Pakt on nimetatud Nõukogude Liidu diplomaadi Maksim Litvinovi järgi, kes oli läbirääkimiste üks eestvedajaid.