Lipariit

Lipariit on happelise (ränirikka) koostisega purskekivim.

Lipariidi ehk rüoliiditüki poorne pind

Lipariit on rüoliidi sünonüüm, vähemalt üldgeoloogias on see nii. Et rüoliit on eelistatavam termin, tuleks hoiduda nimetuse "lipariit" kasutamisest. See termin on laiemalt kasutusel saksa- ja venekeelses geoloogias.

Petroloogias ehk kivimiteaduses siiski tehakse neil väikest vahet. Lipariit on nimelt pisut leeliselisema koostisega kui rüoliit.

Nimetus on pandud vulkaaniliste Lipari saarte järgi, kus nimetatud purskekivimeid esineb.