Limaanrannik on rannikutüüp, mille puhul mere rannikul esinevad limaanidjõe suudmesse tekkinud merelahed.

Limaanrannik Mustal merel

Limaanrannik on iseloomulik Musta mere ja Aasovi mere rannikule.

Vaata ka muuda