Liikumine (ühiskond)

Liikumine (ka: ühiskondlik liikumine) on suurema hulga inimeste sihipärane tegutsemine ühesuguste ideeliste eesmärkide nimel[1][2]. Näiteks karskusliikumine võitleb alkoholi liigjoomise vastu, roheliste liikumine elukeskkonna hoidmise ja säilitamise eest, hõimuliikumine taotleb etniliselt ja keeleliselt lähedaste rahvaste poliitiliste ja kultuurisidemete tugevdamist, ametiühinguliikumine püüab ühendada võimalikult kõiki töötajaid ametiühinguisse ja seista nende huvide eest jne.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. T. Hallik, 2009. Ajaloo mõisted gümnaasiumile (eesti-vene-eesti sõnastik). Tartu Ülikooli Kirjastus. Lk 89
  2. Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, 2009. [1] (vaadatud 01.06.2013)