Lennard-Jonesi potentsiaal

Lennard-Jones potentsiaal (teised nimetused L-J potentsiaal, 6-12 potentsiaal, või 12-6 potentsiaal) on matemaatiliselt lihtne mudel lähendamaks kahe neutraalse aatomi või molekuli vastastikust mõju. Antud aatomite vahelise potentsiaali kuju pakkus esmakordselt 1924 välja John Lennard-Jones.[1] Kõige levinumal juhul on L-J potentsiaal kirja pandud kujulː

Graafik potentsiaalse energia sõltuvusest kaugusest 12-6 Lennard-Jonesi potentsiaali korral

kus ε on potentsiaaliaugu sügavus, σ on lõpliku suurusega kaugus, mille juures osakeste vaheline pontentiaal on võrdne nulliga, r on osakeste vaheline kaugus ja rm on kaugus, mille juures potentsiaal on minimaalse väärtusega. Kaugusel rm on potentsaali väärtuseks −ε. Kaugused on omavahel seotud vastavalt rm = 21/6σ ≈ 1.122σ. Antud parameetreid saab leida regressioonanalüüsi abiga, korrates katsetulemusi või sooritades kvantkeemia arvutusi. Kuigi leiduvad täpsemad potentsiaali kirjeldused, kasutatakakse Lennard-Jonesi potentsiaali laialdaselt tema arvutusliku lihtsuse tõttu teadusarvutustes ja modelleerimises.

ViitedRedigeeri

  1. Lennard-Jones, J. E. (1924), "On the Determination of Molecular Fields", Proc. R. Soc. Lond. A, 106 (738): 463–477, Bibcode:1924RSPSA.106..463J, DOI:10.1098/rspa.1924.0082