Lehekodarik

Lehekodarik ehk kodarik on varre alusel ligistikku asetsevate lehtede kogumik.

Võilillel on lehekodarik

Lehekodarik esineb väga paljudel taimeliikidel. Eriti levinud on see korvõieliste, ristõieliste ja bromeelialiste sugukondades.