Land Hadeln on ajalooline maastik ja endine haldusringkond Põhja-Saksamaal keskusega Otterndorfis Elbe alamjooksul, Elbe-Weseri kolmnurgas Elbe ja Weseri estuaaride vahel.

Vapp kaitsepühak Nikolausega piiskopirüüs
Otterndorfi lüüs ja pumbajaam. Paremal: diiselpumbamaja, vasakul: elektripumbamaja
'Väikese' tormi-iili poolt üleujutatud maa, vaid 4,5 m, kui tamm Glameyer Stackis, Otterndorfis purunes

Koos Land Wursteni ja nende ühise tagamaaga moodustavad nad isegi tänapäeval tüüpilise, suhteliselt suletud kultuuripiirkonna. Nimi pärineb vanasaksi keelest (Gau Haduloha).

Maastik muuda

Tänapäeval viitab nimi Land Hadeln peamiselt tammidega piiratud paduritele madalikulahes Elbe estuaarist lõunas. Seda ümbritsesid Saale jäätumise (pleistotseenis) liivase sulamisvee setted ja moreenid, nagu Hohe Liethi liivanõmme kõrgendikud läänes, Westerberg (56 m ülalpool nullveetaset) ja Wingst (74 m ülalpool nullveetaset) idas. Lõunas, liivanõmme saarte vahel laiuvad ulatuslikud soo ja raba alad, mis on üles haritud peale väikese maastikujäänuki Ahlenmooris.

Soostik ise, moodustades osa Elbe soostikust, on omakorda jagatud viljakaks merepaduriks, niinimetatud Hochland ("kõrgmaa", 1–2 m ülalpool nullveetaset; haarab enamuse tänapäeva Samtgemeinde Hadelnist), ja Sietland rabaservades. Drenaaž on raskendatud ja seda teostatakse peamiselt Otterndorfi pumbajaamas (Schöpfwerk Otterndorf), samuti väikese lüüsiga Altenbruchi juures. Otterndorfis pumbatakse Medemi ja selle lisajõgede veed ning Hadelni kanali ja Elbe-Weseri laevatee vesi Elbesse. Tänini on ala, eriti madalamal asetsev Sietland, mis asub umbes 0,8 m allpool nullveetaset, krooniliselt üleujutuse poolt ohustatud.

Land Hadeln asub Elbe alamjooksu piirkonnas. Selle lähedus Elbe estuaarile ja Põhjamerele toob endaga kaasa ohu, et juhul, kui tamm tormi-iilis murdub alal, mis asub vaevalt merepinnast kõrgemal, kannatab see suure üleujutuse all.

Traditsiooniliselt on maad kasutatud põllumajanduslikult, karjamaade ja karjapidamisega liivanõmmel ja Sietlandis, ning põllumaade ja viljapuude kasvatamisega Hochlandis.

Tsemenditehase sulgemise järel Hemmooris vähenes tööstustööliste suhteliselt väike arv veelgi. Seetõttu pendeldavad paljud töölised Cuxhaveni, Bremerhaveni ja Stade sadamate vahet. Turismi majanduslik tähtsus on pidevalt kasvanud, eriti Otterndorfi rannakuurortides ja rabajärvedel Bad Bederkesa juures.