Laevaremonditehas

Laevaremonditehas on tehas, kus ehitatakse ja remonditakse laevu.

Ujuv laevaremonditehas Göteborgis

Laevatehaseid saab liigitada tõmbetehasteks, basseintehasteks ja ujuvateks laevaremonditehasteks. Eesti suuremad laevatehased on Balti, Loksa, Pärnu ja Tallinna Laevaremonditehas.

  • Tõmbetehas kujutab endast ranna ja veekogu põhja ühendavaid rööpaid, mida mööda valmis ehitatud veesõiduk lastakse trossi abil merre.
  • Basseintehase puhul on tegemist merepinnast allapoole jääva alaga, milles veesõiduk valmistatakse. Pärast valmimist lastakse bassein vett täis ja seejärel avatakse värav laeva merele pääsuks.
  • Ujuv laevaremonditehas on ujukite peale ehitatud ehitusplats, millel veesõiduk valmib ja seejärel ujukitest õhu väljalaskmise teel laev vette lastakse.