Lühiteraapia

Lühiteraapia (inglise Brief Psychotherapy) on üldmõiste erinevate ajalistelt piiritletud psühhoteraapiate kohta. Lühiteraapiaks võib nimetada ka olemasoleva psühhoteraapia rakendamist ajaliselt piiritletud kontekstis, näiteks lühi-geštaltteraapia või lühike psühhodünaamiline teraapia. Kõige tuntum lühiteraapia on lahenduskeskne lühiteraapia.

Erinevatel lühiteraapiate peamiseks ühiseks jooneks on ajalised raamid ning täpne eesmärgiasetus. Teataval määral on nimetamisel tegemist tavaga. Kognitiiv-käitumuslikku teraapiat nimetatakse harva lühiteraapiaks, kuigi ta tunnuste poolest pigem seda on.

Lühiteraapia mõiste algab 1965. aastal Palo Alto Mental Research Institute'is läbi viidud lühiteraapia uurimisprojektiga. Selles uuriti ülimalt tuntud Milton Ericksoni töömeetodeid. Projektist väljakasvanud metoodikat nimetatakse strateegiliseks lühiteraapiaks. MRI lähenemist iseloomustas sotsiaalkonstruktivism ning selle poolest on lahenduskeskne lühiteraapia MRI otsene järglane.