Lõuna-Platte on 707 km pikk jõgi Põhja-Ameerikas. Üks Platte jõe lisajõgesid.

Lõuna-Platte Denveris Colorado osariigis

Algab Kaljumägedest. Ülemjooksul voolab kakku. Mäeahelikest läbi murdnud, voolab mööda Kaljumägede idajalamit põhja. Alamjooksul pöördub kirdesse ja itta, voolab üle Suure tasandiku ja ühineb Põhja-Plattega, moodustades Platte.

Lõuna-Platte kaldal asub Denver.

Lõuna-Platte asub Colorado osariigi kirdeosas ja Nebraska osariigi edelaosas.