Lõpliku siirdega filter

Lõpliku siirdega filter (finite impulse response filter, FIR-filter) on signaalitöötluses kasutatav filter, mille väljundsignaal on arvutatav konvolutsioonina sisendsignaalist ja diskreetsest impulsskajast[1]. FIR-filtri väljundsingaal sõltub piiratud aja eelnenud sisendsignaalide väärtustest (N-järku filtri korral arvestatakse N eelmist sisendsignaali).

Diskreetne N-järku FIR-filter

Kasutusalad Redigeeri

Filtreid kasutatakse helitehnikas, mõõtetehnikas (nt digitaalsed elektriarvestid), sidetehnikas, automaatikas, robootikas jm.

Vaata ka Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. Signaalide digitaaltöötlus, Ilmar Arro, TTÜ, Tallinn 1996, lk 66